OK超商千元點卡大回饋,購買mycard、GASH遊戲點數有機會回饋最高10%,消費金額達1000元
 2022/01/20 ~ 2022/02/16
OK超商天天好利送,會員獨享多芬沐浴乳、雀巢咖啡/美祿、台糖蠔蜆錠、初鹿牧場雪糕、歐樂B牙線、曼陀珠
 2022/01/20 ~ 2022/02/16
OK超商代收服務優惠,加倍佳軟糖、曼陀珠、利口樂喉條糖、高露潔牙膏買一送一
 2022/01/20 ~ 2022/02/16
OK超商購買15元以上飲料任三件,即可獲得大俠客遊戲獨家虛寶
 2022/01/20 ~ 2022/02/16
2022 OK超商幸運大賺盤,好禮天天抽好運轉轉來,至OK APP用100點OK Point即可抽O
 2022/01/10 ~ 2022/02/08
蝦皮寄取件至OK超商,至OK官網登錄收據編號週週抽500元
 2021/12/30 ~ 2022/01/19
OK超商買冷藏飲料送夢想新大陸遊戲虛寶
 2021/12/30 ~ 2022/01/19
^